E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Lapis

Lapis (AgNO3, azotan srebra) - bezbarwne kryształy, ciemniejące na świetle wskutek wytrącania się w nich drobin metalicznego srebra. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Lapis stosuje się do srebrzenia luster i - w chemii analitycznej - do wykrywania aldehydów (próba Tollensa). Jako, że jony srebra mają silne działanie bakteriobójcze, znalazł on także zastosowanie w medycynie jako środek antyseptyczny (do użytku zewnętrznego).

Larwa

Larwa - stadium rozwojowe niektórych zwierząt, znajdujące się pomiędzy stadium embrionu, a postacią dorosłą. Różni się od osobników dorosłych morfologią, anatomią i trybem życia. Larwa jest najczęściej niedojrzała płciowo.
Larwy występują u bezkręgowców, szkarłupni, kręgoustych, ryb i płazów. Przykłady larw: trochofora (u wieloszczetów), gąsienica (u motyli), pędrak (u chrząszczy), czerw (u muchówek), ślepica (u minogów), kijanka (u płazów bezogonowych).

Lepkość

Lepkość - miara oporu cienkich warstw płynu przeciw płynięciu. Opór wynika z tarcia wewnętrznego między warstwami. Im płyn jest bardziej lepki, tym jego warstwy bardziej trą o siebie i hamują swój przepływ.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski