E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kwazar

Kwazar - rodzaj dalekiej galaktyki, znajdującej się w odległości rzędu miliardów lat świetlnych od Ziemi. Cechą charakterystyczną kwazarów jest emisja ogromnej ilości promieniowania (przede wszystkim ultrafioletowego i radiowego).
Jest ono emitowane przez materię wirującą i opadającą na jądro galaktyki, które stanowi masywna czarna dziura.

Kwiat

Kwiat - fragment pędu rośliny okrytozalążkowej, służący do rozmnażania płciowego. Składa się najczęściej z pręcików, słupka lub słupków i okwiatu.
Słupki to organy żeńskie, które zawierają woreczek zalążkowy z komórką jajową. Pręciki produkują pyłek, który przeniesiony na słupek, kiełkuje w łagiewkę pyłkową, która przenosi komórki plemnikowe do komórki jajowej.
Istnieją kwiaty jednopłciowe, w których występują tylko pręciki lub tylko słupki (np. u bnieca białego).
Okwiat pełni funkcję ochronną i przywabiającą zwierzęta zapylające (najczęściej owady). U jednoliściennych, składa się on z 3 lub 6 płatków, u dwuliściennych - jest zwykle 4 lub 5-krotny, złożony z zielonych działek kielicha i barwnych płatków korony.
Kwiaty zapylane przez zwierzęta mają barwny, efektowny okwiat i produkują nektar (wydzielany przez tzw. miodniki). U niektórych kwiatów brak okwiatu (np. u topól) i jest to związane z ich wiatropylnością.
Kwiaty mogą być: promieniste, dwubocznie symetryczne (grzbieciste) lub asymetryczne.

Kwiatostan

Kwiatostan - występujące u niektórych gatunków okrytozalążkowych skupienie wielu kwiatów na jednej roślinie, które wyewoluowało dlatego, że skuteczniej niż jeden kwiat przywabia zwierzęta zapylające i ułatwia wielokrotne zapylanie.
Przykłady kwiatostanów: koszyczek (np. u słonecznika), główka (np. u koniczyny), baldach złożony (np. u marchwi).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski