E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy (COOH-COOH, kwas etanodiowy) - silny kwas i najprostszy kwas dikarboksylowy. Bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Otrzymywany jest z mrówczanu sodu lub przez utlenienie glikolu etylenowego lub acetylenu.
W naturze, występuje w większych ilościach w takich roślinach jak: szczaw, rabarbar i szpinak. Nadmiar tych warzyw w diecie może powodować wytrącanie się kryształów soli - szczawianu wapnia w nerkach (kamica nerkowa).

Kwas węglowy

Kwas węglowy (H2CO3) - słaby i nietrwały kwas, powstający przy nasycaniu wody dwutlenkiem węgla (woda gazowana ma kwaśny smak, H2O + CO2 ←→ H2CO3).
Kwas węglowy istnieje tylko w roztworze; nie jest możliwe wyizolowanie z niego czystego kwasu węglowego.
Bardziej znane i stabilne są sole kwasu węglowego: węglany i wodorowęglany, np. węglan wapnia (kreda) lub wodorowęglan sodu (soda oczyszczona).

Kwasowość

Kwasowość - cecha wodnego roztworu danej substancji, w którym stężenie jonów wodorowych H+ (lub ściślej mówiąc: oksoniowych H3O+) jest wyższe niż 10-7 mol/dm3. Odczyn pH takiego roztworu (równy -log stężenia H3O+) jest zatem mniejszy od 7.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski