E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kwas pirogronowy

Kwas pirogronowy (CH3COCOOH, kwas 2-oksopropanowy) - najprostszy ketokwas, gęsta, żółtawa ciecz o ostrym zapachu. Gęstość: 1,27 g/cm3, temperatura wrzenia: 165oC.
Jest to bardzo ważny związek chemiczny w metabolizmie organizmów żywych. Jest końcowym produktem glikolizy, a także substratem do produkcji cukrów (glukoneogeneza).
Z niego powstają w organizmie: acetylokoenzym A, aminokwas - alanina i kwas mlekowy (gdy włóknom mięśni brakuje tlenu).

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy (H2SO4) - bezbarwna, gęsta ciecz. Bardzo silny, utleniający kwas. Otrzymuje się go przez spalanie siarki, utlenienie powstałego dwutlenku siarki i reakcję powstałego trójtlenku siarki z wodą (bezwodnikiem kwasu siarkowego jest właśnie trójtlenek siarki SO3).
Kwas siarkowy jest silnie higroskopijny (chłonie wilgoć lub parę wodną). W reakcji z wodorotlenkami daje sole - siarczany. Gdy miesza się go z wodą, to wydziela się sporo ciepła, więc należy wlewać go do wody, a nie odwrotnie, aby nie doszło do zagotowania i wypryśnięcia wody z kroplami kwasu.
Kwas siarkowy stosuje się przy produkcji leków, barwników, nawozów sztucznych, włókien sztucznych, środków piorących i jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych.

Kwas solny

Kwas solny (HClaq, kwas chlorowodorowy) - wodny roztwór chlorowodoru; bezbarwna, dymiąca na powietrzu ciecz, będąca bardzo silnym kwasem.
Otrzymywany jest z wodoru i chloru, które reagują ze sobą z utworzeniem chlorowodoru, który jest następnie rozpuszczany w wodzie.
Kwas solny znalazł zastosowanie w przemyśle przy produkcji leków, tworzyw sztucznych i barwników. Stosuje się go też do oczyszczania powierzchni metali i ekstrakcji rud.
Ponadto, kwas solny jest wydzielany przez komórki okładzinowe żołądka i pełni kluczową rolę w procesie trawienia pokarmu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski