E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kwas moczowy

Kwas moczowy - pochodna zasady azotowej - puryny; białe kryształy trudno rozpuszczalne w wodzie.
U niektórych zwierząt (ptaki, gady z wyjątkiem krokodyli, owady, ślimaki lądowe) jest głównym produktem wydalania zbędnego azotu metabolicznego (w postaci mało wodnistej pasty).
U człowieka jest również wydalany (z moczem) jako produkt metabolizmu zasad purynowych, produkowanych w organizmie lub pochodzących z diety.
Jako, że jest on słabo rozpuszczalny w wodzie, to czasem, przy zbyt kwaśnym pH, strąca się ze swoich soli i wywołuje stany chorobowe: dnę moczanową lub kamicę nerkową.

Kwas mrówkowy

Kwas mrówkowy (HCOOH, kwas metanowy) - najprostszy i najsilniejszy kwas karboksylowy; bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie i w etanolu. Gęstość: 1,22 g/cm3, temperatura wrzenia: 101oC.
Otrzymywany jest z tlenku węgla i metanolu lub z tlenku węgla i wodorotlenku sodu. Także: przez utlenienie formaldehydu lub metanolu.
Stosuje się go jako lek przeciwreumatyczny i - w przemyśle spożywczym - jako konserwant.
Występuje w naturze; jest składnikiem płynu parzącego włosków pokrzywy oraz jadu mrówek (stąd nazwa).

Kwas octowy

Kwas octowy (CH3COOH, kwas etanowy) - bezbarwna ciecz o zapachu octu, dobrze rozpuszczalna w wodzie i w etanolu. Gęstość: 1,05 g/cm3, temperatura wrzenia: 118oC, temperatura topnienia: 16,7oC.
Otrzymywany jest przez utlenienie aldehydu octowego lub etanolu, a także w wyniku suchej destylacji drewna.
Stosuje się go w przemyśle spożywczym (wodny roztwór→ ocet), przy produkcji aspiryny i octanu celulozy oraz do usuwania kamienia kotłowego.
Bakterie z rodzaju Acetobacter potrafią, przy dostępie tlenu, przeprowadzać alkohol etylowy w kwas octowy. Jest to wykorzystywane przy produkcji octu (także winnego).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski