E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kwas karbaminowy

Kwas karbaminowy (NH2COOH) - nietrwały związek chemiczny, którego nie udało się nikomu wyizolować. Powstaje chwilowo w reakcji amoniaku i dwutlenku węgla. Trwalsze są jego sole - karbaminiany i estry - uretany.

Kwas masłowy

Kwas masłowy (CH3CH2CH2COOH, kwas butanowy) - oleista, bezbarwna ciecz o przykrym zapachu zjełczałego masła. Jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych polarnych (etanol, aceton, eter etylowy).
Gęstość: 0,96 g/cm3, temperatura wrzenia: 163oC.
Kwas masłowy otrzymuje się w wyniku fermentacji cukrów dokonywanej przez bakterię: Bacillus butyricus.
Stosuje się go do produkcji przyjemnie pachnących estrów (przemysł kosmetyczny) i w przemyśle farmaceutycznym.

Kwas mlekowy

Kwas mlekowy (CH3-CH(OH)-COOH, kwas 2-hydroksypropanowy, kwas 2-hydroksypropionowy) - hydroksykwas; gęsta, bezbarwna ciecz, rozpuszczalna w wodzie i w etanolu. Gęstość: 1,24 g/cm3, temperatura wrzenia: 119oC.
Powstaje w wyniku fermentacji mlekowej przeprowadzanej przez niektóre bakterie (np. Lactobacillus, Lactococcus). Odpowiada za kwaśny smak kiszonych ogórków, kapusty i kwaśnego mleka. Jest również substancją zakwaszającą mięśnie przy intensywnym wysiłku.
Stosuje się go w przemyśle garbarskim i spożywczym (jako konserwant).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski