E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kwas azotowy

Kwas azotowy (HNO3) - bezbarwna, gęsta, dymiąca ciecz. Bardzo silny, utleniający kwas. Otrzymuje się go przez katalityczne utlenienie amoniaku.
Jego bezwodnikiem jest tlenek azotu V (N2O5).
Kwas azotowy rozpuszcza wszystkie metale z wyjątkiem złota i platynowców. W reakcji z wodorotlenkami daje sole - azotany.
Stosuje się go w przemyśle materiałów wybuchowych (synteza nitrogliceryny i trotylu), przy produkcji leków, barwników, nawozów sztucznych (saletry) i tworzyw sztucznych.
Kwas azotowy reaguje z białkami z utworzeniem żółtych produktów. Jest to tzw. reakcja ksantoproteinowa, służąca do wykrywania białek.

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy (HOOC-CH2-C(OH)COOH-CH2-COOH) - kwas trikarboksylowy; bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku.
Składnik soku wielu owoców (szczególnie cytrynowego), a także jeden z produktów przejściowych cyklu Krebsa - bardzo ważnej i powszechnej u organizmów żywych przemiany metabolicznej.
Stosowany w przemyśle spożywczym jako przeciwutleniacz i regulator kwasowości.

Kwas gamma-aminomasłowy

Kwas gamma-aminomasłowy (NH2CH2CH2CH2COOH, GABA) - aminokwas typu gamma, nie będący składnikiem białek. Pełni funkcję głównego neurotransmitera sygnałów hamujących w układzie nerwowym ssaków. Reguluje napięcie mięśni.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski