E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kutykula

Kutykula - warstwa pokrywająca powierzchnię skórki (epidermy), okrywającej wszystkie nadziemne, niezdrewniałe części rośliny.
Kutykula ma za zadanie chronić roślinę przed nadmierną utratą wody przez parowanie. Stanowi też barierę dla patogennych grzybów, bakterii i wirusów. W jej skład wchodzi kutyna (polimer wyższych kwasów tłuszczowych) i woski.

Kwant

Kwant - elementarny byt fizyczny, z którego składają się wszystkie większe byty lub najmniejsza wartość, jaką może mieć mierzalna wielkość fizyczna.
Przykłady kwantów: foton jako kwant światła, cząstka elementarna jako kwant materii, ładunek elementarny jako kwant ładunku.

Kwarki

Kwarki - cząstki elementarne z rodziny fermionów (cząstek o spinie połówkowym). Mają spin 1/2 i niosą jeden z 3 kolorów B, G, R (ładunków oddziaływania silnego).
Ładunek elektryczny kwarka może wynosić 2/3 lub -1/3 ładunku elementarnego.
Kwarki nie istnieją w postaci swobodnej, lecz zawsze tworzą "bezbarwne", spajane oddziaływaniem silnym, układy: 3 kwarki o 3 różnych kolorach (bariony) lub kwark i antykwark o kolorze i antykolorze (mezony).
Istnieją 3 rodziny kwarków: pierwsza rodzina (kwark górny u i kwark dolny d), druga rodzina (kwark powabny c i kwark dziwny s), trzecia rodzina (kwark wysoki t i kwark niski b).
Kwarki: górny i dolny wchodzą w skład protonów i neutronów - cząstek budujących jądra atomowe. Pozostałe kwarki są niestabilne.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski