E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Krzemionka

Krzemionka (SiO2, dwutlenek krzemu) - bezbarwne kryształy o temperaturze topnienia 1713oC. Jest nierozpuszczalna w wodzie i w większości kwasów. Dobrze rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym i w gorących, stężonych zasadach.
Najpospolitszą postacią krzemionki w naturze jest minerał - kwarc (jego forma rozdrobniona to zwykły piasek).
Dwutlenek krzemu znalazł zastosowanie przy produkcji szkła, cementu, ceramiki i osuszającego żelu krzemionkowego.

Krzew

Krzew - zbiorcza nazwa wieloletnich roślin o zdrewniałym i krótkim pędzie głównym, który licznie rozgałęzia się na zdrewniałe pędy boczne. Krzewy mają wysokość od pół metra do kilku metrów (mniej niż 0,5 metra mają krzewinki).
Przykłady krzewów: róża dzika, dereń świdwa, forsycja.

Księżyc

Księżyc - jedyny naturalny satelita Ziemi. Ma kształt kuli o średnicy stanowiącej 27% średnicy Ziemi i masie 81 razy mniejszej od masy Ziemi. Dlatego przyciąganie na powierzchni Księżyca jest około 6 razy słabsze niż na Ziemi → (1/81):(0,27)2 = ok. 1/6.
Średnia odległość Księżyca od Ziemi to około 384 000 km. Wykonuje on pełen obieg wokół Ziemi w ciągu 27,3 dnia.
Księżyc właściwie nie posiada atmosfery, dlatego usiany jest kraterami uderzeniowymi. Temperatura na jego powierzchni waha się od -190oC do 140oC.
Jest pierwszym, obcym ciałem niebieskim, na którym człowiek postawił nogę. Po raz pierwszy dokonał tego Amerykanin - Neil Armstrong 20 lipca 1969 roku.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski