E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Korzeń

Korzeń - dolna część rośliny, zakotwiczająca w glebie i służąca do pobierania z niej wody i soli mineralnych. U niektórych gatunków pełni funkcje spichrzowe, oddechowe lub podporowe.
U roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych-dwuliściennych istnieje wyraźny korzeń główny i odchodzące od niego korzenie boczne (system palowy), a u roślin okrytozalążkowych-jednoliściennych występuje system wiązkowy wielu równorzędnych korzeni, bez wyróżnionego korzenia głównego.

Krasnorosty

Krasnorosty - gromada glonów. Są one jednokomórkowe lub wielokomórkowe (nitkowate lub plechy). Rosną w morzach i oceanach (strefy płytsze), znacznie rzadziej w wodach słodkich.
Ściana komórkowa komórek krasnorostów zawiera w wewnętrznej warstwie - celulozę, a w zewnętrznej - pektynę.
Krasnorosty są w większości samożywne (rzadko - pasożytnicze). Jako barwniki kluczowe w fotosyntezie występują: chlorofil a i d (brak chlorofilu b i c), a charakterystycznymi barwnikami pomocniczymi są: fikoerytryna i fikocyjanina. Chloroplasty krasnorostów są bardzo podobne strukturalnie i biochemicznie do sinic.
Materiałami zapasowymi są: skrobia krasnorostowa lub lipidy.
U krasnorostów często występuje przemiana pokoleń rozmnażających się płciowo (przez gamety) i bezpłciowo (przez karpospory i mejospory).
Pokolenia bezpłciowe są dwa i następujące po sobie: karposporofit i tetrasporofit.
W cyklu życiowym w ogóle nie ma komórek wiciowych.
Krasnorosty są w Japonii cennym produktem spożywczym. Kilka ich gatunków służy do pozyskiwania agaru.

Kreacja

Kreacja - zjawisko powstawania pary: cząstka-antycząstka z fotonu. Aby kreowane cząstki były trwałymi bytami, musi być spełniona zasada zachowania energii (foton musi mieć wystarczająco dużo energii, by stworzyć parę).
Zasada zachowania pędu wymaga, aby kreacja trwała zachodziła w pobliżu jakiegoś obiektu, który przejmuje część pędu. Jest tak dlatego, że zasada ta musi być spełniona w każdym układzie odniesienia, a zawsze można znaleźć układ odniesienia, w którym kreowana para ma pęd wypadkowy zero (a foton ma zawsze pęd niezerowy).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski