E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Konsument

Konsument - organizm, który nie produkuje materii organicznej, ale pozyskuje ją od innych organizmów. Istnieją konsumenci I rzędu - żywiący się roślinami, konsumenci II rzędu - żywiący się roślinożercami i konsumenci wyższych rzędów - żywiący się drapieżnikami.
Konsumenci to jeden z 3 poziomów troficznych (obok producentów i destruentów) w biocenozach.
Przykład: roślinożerny zając szarak (konsument I rzędu) zjadany jest przez lisa (konsument II rzędu), na którego może zapolować orzeł przedni (konsument III rzędu).

Konwekcja

Konwekcja - rodzaj transportu ciepła, który zachodzi przez ukierunkowany ruch wielu cząsteczek cieczy lub gazu, mających większą energię niż otoczenie.

Konwergencja

Konwergencja - zjawisko niezależnej ewolucji podobnych do siebie morfologicznie i funkcjonalnie cech u organizmów, które nie są ze sobą blisko spokrewnione. Przyczyną konwergencji są podobne wymogi środowiska (tzw. presje selekcyjne).
Klasycznym przykładem jest wykształcenie się płetw i opływowego kształtu ciała u rekinów (są to ryby) i delfinów (są to ssaki).
Inny przykład: polatucha (gryzoń), lotopałanka (torbacz) i lotokot (ssak z rzędu latawców) wykształciły podobny fałd skórny między kończynami przednimi a tylnymi, który służy im do szybowania między drzewami.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski