E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Komensalizm

Komensalizm (współbiesiadnictwo) - rodzaj zależności między dwoma gatunkami, w której jeden gatunek odnosi korzyści, a drugi nie ponosi strat i nie korzysta. Komensalizm polega zwykle na korzystaniu ze schronienia lub z resztek pokarmu. Na przykład: sęp korzysta z resztek zebry upolowanej przez lwice, kowalik korzysta z dziupli wykutej przez dzięcioła rok wcześniej.

Konformacja

Konformacja - sposób ułożenia w przestrzeni atomów cząsteczki chemicznej. Możliwe są różne konformacje cząsteczki (szczególnie tej złożonej), które przechodzą w siebie bez zrywania żadnych wiązań kowalencyjnych, wskutek rotacji wokół wiązań pojedynczych.
Najbardziej prawdopodobna jest zawsze ta konformacja, która ma najmniejszą energię.

Koniugacja bakterii

Koniugacja bakterii - jednostronne przekazywanie kopii fragmentu materiału genetycznego (DNA) z bakterii-dawcy (F+) do bakterii-biorcy (F-). Warunkiem koniecznym bycia dawcą genów jest posiadanie przez bakterię plazmidu F (czynnika płciowego).
Proces przekazywania DNA staje się możliwy, gdy plazmid F zintegruje z materiałem genetycznym bakterii (powstaje szczep Hfr).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski