E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kąt Brewstera

Kąt Brewstera - kąt padania światła na powierzchnię słabo pochłaniającą, przy którym światło odbite jest całkowicie spolaryzowane liniowo (wektor E drga prostopadle do płaszczyzny padania i odbicia).
Tangens kąta Brewstera równy jest współczynnikowi załamania substancji odbijającej (względem substancji, z której nadlatuje światło).

Klimaks

Klimaks - końcowe, stabilne stadium rozwoju ekosystemu w danych warunkach klimatycznych, zdolne do odzyskania równowagi po jej zaburzeniu (tzw. równowaga stabilna).
Przykłady klimaksów: las liściasty strefy umiarkowanej, tajga, sawanna, pampa, południowoamerykański las deszczowy.

Klon

Klon - organizm identyczny genetycznie z organizmem wyjściowym. Jedyne różnice między nimi mogą więc wynikać z wpływu odmiennych warunków środowiska.
U organizmów jednokomórkowych klony powstają w wyniku podziału komórki, u roślin są wynikiem rozmnażania wegetatywnego (rozłogi, rozmnóżki, fragmentacja organizmu).
Klonami (względem siebie) są także organizmy powstałe na skutek podziału lub podziałów jednej zapłodnionej komórki jajowej (np. bliźnięta jednojajowe).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski