E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kairomon

Kairomon - substancja chemiczna uczestnicząca w oddziaływaniu między 2 gatunkami zwierząt, która daje korzyść nie organizmowi ją wytwarzającemu, ale temu, który ją odbiera.
Kairomonem może być związek chemiczny wydzielany przez drapieżnika i odbierany przez ofiarę (np. zooplankton odbiera substancje wydzielane przez ryby, co powoduje jego ucieczkę). Może być to też związek chemiczny wydzielany przez ofiarę i odbierany przez drapieżnika (np. brewikomina, produkowana przez korniki, przywabia żywiącego się nimi chrząszcza - przekraska mróweczkę).

Karborund

Karborund (SiC, węglik krzemu) - bezbarwne lub niebieskoczarne (gdy zanieczyszczone) kryształy. Materiał bardzo twardy, kruchy i trudnotopliwy. Dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny.
Otrzymywany jest w reakcji węgla z krzemionką w temperaturze 2000oC. Stanowi bardzo dobry materiał szlifierski. Służy też do pokrywania powierzchni ciernych, pracujących w wysokich temperaturach (np. cylindrów silników).

Katabolizm

Katabolizm - zbiorcza nazwa podgrupy przemian metabolicznych, w których ze złożonych związków organicznych powstają związki proste. W reakcjach tych wydziela się energia, którą komórki zamieniają na energię chemiczną ATP - uniwersalnego nośnika energii.
Katabolizm ma największe nasilenie u osobników starszych, które już nie rosną.
Przykłady przemian katabolicznych: glikoliza, oddychanie komórkowe, beta-oksydacja kwasów tłuszczowych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski