E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Izotopy

Izotopy - odmiany pierwiastka, których atomy różnią się liczbą neutronów w swych jądrach. Izotopy mają różne, choć bardzo podobne właściwości fizyczne i chemiczne. Pierwiastki występujące w naturze są najczęściej mieszaninami swoich izotopów.
Przykłady: izotopy węgla: 12C, 13C, 14C mają 6 protonów w jądrach, a neutronów - odpowiednio: 6, 7, 8.
Izotopy wodoru: 1H (prot), 2H (deuter), 3H (tryt) mają wszystkie 1 proton i odpowiednio: 0, 1, 2 neutrony w jądrach atomowych.

Jajorodność

Jajorodność - rozwój embrionalny przebiegający w jaju, które samica uwalnia do środowiska w postaci niezapłodnionej lub zapłodnionej.
Jajorodność cechuje: większość bezkręgowców, płazów, ryb kostnoszkieletowych, gadów oraz ptaki i stekowce.

Jajożyworodność

Jajożyworodność - rozwój embrionalny przebiegający w jaju, wewnątrz organizmu matki, ale niezależnie od niego. Młode wykluwa się z jaja tuż przed lub tuż po jego uwolnieniu do środowiska.
Jajożyworodność cechuje: rekiny, niektóre salamandry, niektóre jaszczurki i węże oraz niektóre owady.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski