E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Intron

Intron - odcinek sekwencji genu eukariotycznego, który nie koduje żadnego fragmentu sekwencji aminokwasowej białka. Introny oddzielają od siebie odcinki kodujące - egzony, które są zwykle od nich krótsze.
Po odczycie genu i przepisaniu jego sekwencji na RNA, introny są wycinane w procesie tzw. splicingu, a egzony łączone w jedną sekwencję kodującą.

Izogamia

Izogamia - rodzaj zapłodnienia; połączenie się 2 komórek płciowych (gamet), które różnią się biochemicznie, ale mają taką samą wielkość, kształt i ruchliwość. Zjawisko to występuje u prymitywnych grzybów i glonów.

Izomeria

Izomeria - istnienie różnych związków chemicznych o tym samym składzie atomowym.
Izomery mogą istnieć wskutek:
  • różnego ułożenia atomów w przestrzeni, mimo obecności tych samych wiązań między nimi (np. izomeria cis-trans, izomeria optyczna cząsteczek będących odbiciami lustrzanymi) → tzw. izomeria konfiguracyjna.
  • przyjmowania przez tą samą cząsteczkę 2 różnych, mogących przechodzić w siebie, struktur przestrzennych (np. forma łódeczkowa i krzesełkowa cykloheksanu) → tzw. izomeria konformacyjna.
  • różnego położenia w cząsteczce grup atomów lub podstawników (np. butan : izobutan, 1-bromopentan : 2-bromopentan, 1,2-dichlorobenzen : 1,4-dichlorobenzen) → tzw. izomeria konstytucyjna podstawników.
  • różnego położenia wiązań wielokrotnych (np. 1-buten : 2-buten) → tzw. izomeria konstytucyjna funkcyjna
  • .


 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski