E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Inochód

Inochód - sposób poruszania się niektórych zwierząt czworonożnych, polegający na jednoczesnym wprawianiu w ruch kończyn tej samej strony ciała. Inochód występuje u wielbłądów, żyrafy, wilka grzywiastego i blesboka.

Instynkt

Instynkt - złożone zachowanie, które zwierzę prezentuje bez konieczności uczenia się go. Jest ono bardzo ważne dla przetrwania lub rozmnażania się zwierzęcia, więc utrwaliło się genetycznie (jest wrodzone i powszechne). Przykłady instynktów: instynkt macierzyński, seksualny, pielęgnacji ciała.

Introgresja

Introgresja - zjawisko przenikania genów jednego gatunku A do puli genetycznej innego gatunku B w wyniku krzyżowania osobników B z mieszańcami tych gatunków (u zwierząt: zazwyczaj z samicami mieszańców).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski