E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Imago

Imago (owad dorosły) - dojrzała postać owada, stadium końcowe jego rozwoju. Owady z przeobrażeniem zupełnym (np. chrząszcze, motyle) przechodzą stadia: jajo, larwa, poczwarka, imago, a owady z przeobrażeniem niezupełnym (np. ważki, wszy) - stadia: jajo, larwa pierwotna (nimfa), imago.

Imprinting

Imprinting (wdrukowanie, wpojenie) - u niektórych gatunków: szybkie i nieodwracalne utrwalenie się wzorca matki lub partnera płciowego we wczesnym okresie życia.
Na przykład: świeżo wyklute kaczątko wdrukowuje sobie pierwszy napotkany obiekt jako matkę i jeśli, przypadkowo, nie będzie to dorosła kaczka, ale zabawka dziecięca (np. samochodzik), to kaczątko będzie uważać samochodzik za matkę i podążać za nim.

Infradźwięki

Infradźwięki - fale akustyczne o częstotliwości niższej niż 16 herców, niesłyszalne dla człowieka. Emisja infradźwięków może towarzyszyć trzęsieniom Ziemi i erupcjom wulkanów (także poprzedzać je).
Zwierzęta wyższe (np. psy, koty, słonie) potrafią odbierać infradźwięki i dlatego ich niepokój może być ostrzeżeniem przed nadchodzącym kataklizmem.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski