E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Homeostaza

Homeostaza - zdolność organizmu do utrzymywania stałych wartości parametrów swojego środowiska wewnętrznego. Te parametry to np.: temperatura ciała, pH i ciśnienie krwi, stężenie tlenu, dwutlenku węgla i jonów we krwi oraz objętość płynów ustrojowych.
Homeostaza jest możliwa dzięki neuronalnym i hormonalnym pętlom sprzężenia zwrotnego ujemnego (przekroczenie wartości parametru indukuje zmiany mające na celu przywrócenie jego wartości).
Przykład: wzrost poziomu jonów wapnia we krwi powoduje zwiększone wydzielanie hormonu - kalcytoniny przez tarczycę. Kalcytonina nasila proces wydalania jonów wapnia w nerkach, co obniża ich stężenie we krwi.

Homozygota

Homozygota (w jakimś genie) to taki osobnik, który ma w swoim materiale genetycznym dwie takie same, konkretne realizacje sekwencji danego genu (2 identyczne allele).
Jeżeli dany gen ma, w przypadku jakiegoś gatunku, trzy rodzaje alleli: A, A' i a, to istnieją trzy możliwe homozygoty (w tym genie): AA, A'A' i aa.

Hybryda

Hybryda - organizm będący wynikiem krzyżówki dwóch blisko spokrewnionych gatunków. Charakteryzuje go mieszanka cech gatunków wyjściowych. W przypadku zwierząt, hybrydy żeńskie są zazwyczaj płodne, a hybrydy męskie - nie.
Przykłady hybryd: muł (klacz konia + ogier osła), cama (lama + wielbłąd jednogarbny), zebrula (zebra + koń), żubrobizon (żubr + bizon), lygrys (tygrysica + lew), tigon (lwica + tygrys), mięta pieprzowa (mięta nadwodna + mięta zielona).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski