E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Hipergamia

Hipergamia - zjawisko występujące u poligamicznych, społecznych ssaków. Polega na preferowaniu przez samice takich partnerów płciowych, którzy zdobyli wysoką, dominującą pozycję w stadzie.
Hipergamia występuje dlatego, że dzięki niej samice mają z większym prawdopodobieństwem dominujących synów, co daje większą liczbę wnuków.
Ten mechanizm licznego rozmnażania "genu hipergamii" sprawił, że gen rozprzestrzenił się w populacji.

Hirudyna

Hirudyna - białko (złożone z 65 aminokwasów) produkowane przez gruczoły ślinowe pijawek lekarskich (łac. hirudo - pijawka). Hamuje proces krzepnięcia krwi, gdyż uniemożliwia przejście nieaktywnej protrombiny w aktywną trombinę.
Pijawki potrzebują hirudyny, aby zapobiegać krzepnięciu wysysanej i połkniętej krwi.

Histony

Histony - białka zasadowe (bogate w lizynę i argininę), które w komórkach eukariontów i archeonów grają kluczową rolę w upakowywaniu nici materiału genetycznego (DNA) w przestrzeni.
DNA nawija się na oktamer histonów (H2A, H2B, H3, H4 - wszystkie po dwa) tworząc strukturę nazywaną nukleosomem. Histon H1 spina nić wchodzącą i wychodzącą z nukleosomu.
Nukleosomy tworzą struktury helikalne wyższego rzędu. Modyfikacje w strukturze histonów (przez acetylację-deacetylację, metylację-demetylację, fosforylację-defosforylację) decydują o stopniu rozluźnienia struktur upakowywujących DNA.
Ma to znaczenie przy odczycie lub podwajaniu informacji genetycznej.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski