E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Heterozja

Heterozja (wybujałość mieszańców) - efekt zwiększonej rozrodczości lub witalności organizmów, będących wynikiem krzyżowania różnych linii czystych (homozygotycznych) lub różnych ras.
Heterozja może przejawiać się m.in. zwiększonymi rozmiarami organizmu, większą odpornością na choroby i zdolnością do radzenia sobie z trudnymi warunkami środowiska.
Przyczyną tego zjawiska jest wystąpienie heterozygotyczności w wielu genach. Mieszaniec ma w wielu genach po 2 różne allele, więc ma w komórkach większą różnorodność białek, co daje większe możliwości przystosowawcze.

Heterozygota

Heterozygota (w jakimś genie) to taki osobnik, który ma w swoim materiale genetycznym 2 różniące się nieco od siebie, konkretne realizacje sekwencji danego genu (2 różne allele).
Jeżeli dany gen ma, w przypadku jakiegoś gatunku, dwa rodzaje alleli: A i a, to heterozygota ma genotyp Aa (w tym genie), a homozygoty: AA lub aa.

Higroskopijność

Higroskopijność - zdolność niektórych substancji do wydajnego wchłaniania i wiązania pary wodnej z powietrza lub wilgoci z podłoża.
Przykłady higroskopijnych związków chemicznych: chlorek wapnia (CaCl2), chlorek magnezu (MgCl2), siarczan magnezu (MgSO4), kwas siarkowy (H2SO4), wodorotlenek potasu (KOH), siarczan miedzi II (CuSO4).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski