E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Haploidalność

Haploidalność - posiadanie przez komórki organizmu tylko 1 zestawu chromosomów (po jednym chromosomie każdego rodzaju). Haploidalne są np. prymitywne glony i pokolenia płciowe mchów i wątrobowców.

Hematokryt

Hematokryt - procent objętości krwi zajmowany przez erytrocyty (krwinki czerwone). Norma dla kobiet mieści się w zakresie: 37%-47%, a dla mężczyzn: 40%-54%.
Podwyższony hematokryt może świadczyć o nadkrwistości lub odwodnieniu organizmu, a obniżony - o niedokrwistości lub przebytym krwotoku.

Hemocyjanina

Hemocyjanina - barwnik (metaloproteina) rozpuszczony w hemolimfie mięczaków i wielu stawonogów. Służy do roznoszenia tlenu po organizmie.
W przeciwieństwie do hemoglobiny, nie zawiera pierścienia porfirynowego ani jonów żelaza, ale 2 jony miedzi. W formie utlenowanej, hemocyjanina ma barwę niebieską.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski