E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Gwiazda neutronowa

Gwiazda neutronowa - końcowe stadium ewolucji masywnych gwiazd (8-10 razy cięższych od Słońca). Powstaje, gdy zapadające się jądro gwiazdy zamienia się w supergęstą kulę złożoną głównie z neutronów, powstałych w wyniku reakcji protonów z elektronami.
Ciśnienie neutronów (które są fermionami i nie mogą wszystkie zająć najniższego stanu energetycznego) równoważy grawitację i zapobiega dalszemu zapadaniu się.
Gwiazdy neutronowe mają masy pomiędzy 1,44 a 3 masy Słońca. Gęstość ich materii jest gigantyczna, przekraczająca 1012 g/cm3.

Habituacja

Habituacja - zjawisko obserwowane u zwierząt i ludzi. Polega na zmniejszaniu się natężenia reakcji na powtarzający się lub trwale działający, nieistotny dla organizmu bodziec.
Przykłady: przyzwyczajanie się psa do obroży, człowieka - do butów na nogach (po kilku minutach od ich założenia, przestaje odczuwać ich istnienie).

Hadrony

Hadrony - zbiorcza nazwa barionów i mezonów. Bariony są układami złożonymi z 3 kwarków (o 3 różnych kolorach, czyli ładunkach oddziaływań silnych), a mezony składają się z kwarka i antykwarka (o kolorze i antykolorze).
Barionami są np. protony i neutrony - cząstki budujące jądra atomowe. Mezony to m.in. nośniki oddziaływań jądrowych, spajających jądra atomowe.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski