E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Guanina

Guanina (2-amino-6-oksypuryna, G) - zasada azotowa, purynowa, jedna z 4 zasad azotowych wchodzących w skład DNA i RNA. Odpowiadającą jej zasadą (komplementarną) na drugiej nici DNA lub RNA dwuniciowego jest cytozyna (C). Oddziałuje z nią za pomocą 3 wiązań wodorowych.
Nazwa guaniny pochodzi od guana (odchodów ptaków morskich), skąd została ona po raz pierwszy wyodrębniona w 1844 roku.

Gutacja

Gutacja (wypacanie) - zjawisko pozbywania się nadmiaru wody przez roślinę w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i gleby. Polega na aktywnym wydzielaniu kropel wody z solami mineralnymi na brzegach liści (łac. gutta - kropla). Woda wydostaje się przez struktury zwane hydatodami.
Gutację można zaobserwować u przywrotników i nasturcji.

Gwiazda

Gwiazda - kuliste skupisko materii (głównie wodoru i helu), które emituje fale elektromagnetyczne (w tym światło).
Energia w postaci promieniowania wydziela się przede wszystkim wskutek syntezy jąder helu z jąder wodoru. Ciśnienie tego promieniowania zapobiega zapadnięciu się gwiazdy pod własnym ciężarem.
Najbliższą nam gwiazdą jest Słońce. Masy gwiazd mogą wahać się od 0,08 masy Słońca do 150 mas Słońca.
W naszej galaktyce - Drodze Mlecznej - jest około 1011 gwiazd. Ich liczbę w całym Wszechświecie szacuje się na 7 x 1022.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski