E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Grafit

Grafit - jedna z odmian alotropowych węgla (obok diamentu i fulerenów).
Ma szarometaliczny połysk. Atomy węgla w graficie układają się w płaszczyzny złożone z sześciokątów foremnych. Oddziaływania między płaszczyznami są znacznie słabsze niż w obrębie płaszczyzny.
To sprawia, że grafit jest materiałem twardym, choć w pewnych kierunkach łupliwym i łatwościernym.
Grafit dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Stosuje się go do wyrobu wkładów do ołówków, farb, smarów, elektrod, tygli i cegieł ogniotrwałych.

Grawiton

Grawiton - hipotetyczna cząstka elementarna z rodziny bozonów (o spinie równym 2). Postulowana jako nośnik oddziaływań grawitacyjnych.
Cechy: brak masy spoczynkowej, ładunku, koloru, poruszanie się z prędkością światła.

Grzyby

Grzyby - grupa organizmów żywych o randze królestwa. Są to saprofityczne, pasożytnicze lub symbiotyczne organizmy (zwykle lądowe), zbudowane z nitkowatych strzępek (wielokomórkowych lub będących jedną komórką - komórczakiem). Zespół strzępek tworzy grzybnię.
Komórka grzyba posiada chitynową ścianę komórkową. Materiał zapasowy stanowią: glikogen lub tłuszcze.
Rozmnażanie bezpłciowe: przez pączkowanie, podział komórki, pływki, fragmentację plechy (u gatunków prymitywnych), zarodniki (u gatunków zaawansowanych).
Rozmnażanie płciowe: przez gamety (u gatunków prymitywnych), a u grzybów wyższych: przez zlanie się plemni z lęgnią (gametangiogamia) lub przez zlanie się cytoplazmy komórek (plazmogamia), związane z późniejszym zlaniem się jąder komórkowych (kariogamia).
Niektóre grzyby (np. podstawczaki, workowce) wytwarzają tzw. owocniki, złożone ze zbitych strzępek grzybni. Służą one do produkcji i rozsiewania zarodników. To właśnie owocniki są tymi "grzybami" zbieranymi w lesie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski