E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Glony

Glony - zbiorcza nazwa różnych gatunków samożywnych organizmów wodnych, które nie są ze sobą najbliżej spokrewnione. Są one jednokomórkowe lub mają postać wielokomórkowych plech. W morzach, oceanach i zbiornikach śródlądowych pełnią funkcję producentów materii organicznej i tlenu.
Do glonów zaliczamy: eugleniny, chryzofity, ramienice, zielenice, brunatnice i krasnorosty.

Gluon

Gluon - cząstka elementarna z rodziny bozonów, kwant pola oddziaływań silnych. Nie ma masy spoczynkowej, ani ładunku elektrycznego, a jej spin ma wartość 1. Porusza się zawsze z maksymalną możliwą prędkością c (tzw. prędkość światła).
Gluony są nośnikami oddziaływań silnych, które spajają ze sobą kwarki w barionach i mezonach.
Gluony mają kolor (ładunek oddziaływań silnych), więc mogą oddziaływać także między sobą. Istnieje 8 rodzajów gluonów.

Gniazdowniki

Gniazdowniki - nazwa zbiorcza wszystkich gatunków ptaków, u których pisklęta wykluwają się niezdolne do samodzielnego życia, więc są uzależnione przez pewien czas od opieki rodzicielskiej w gnieździe.
Do gniazdowników zaliczamy: ptaki wróblowe (np. kosy, rudziki, sikorki), ptaki drapieżne (np. sokoły, myszołowy), sowy (np. pójdźka, puchacz), dzięcioły, czaple i gołębie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski