E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Glicyna

Glicyna (NH2CH2COOH, kwas aminooctowy) - najprostszy aminokwas, jeden z 20 aminokwasów, które zawsze wchodzą w skład białek organizmów żywych.
Bezbarwne kryształy o słodkawym smaku (gr. glykys - słodki), dobrze rozpuszczalne w wodzie. Glicynę otrzymuje się działając amoniakiem na kwas chlorooctowy.
W organizmach żywych bierze ona udział w biosyntezie porfiryn, kwasów żółciowych i zasad purynowych. W ośrodkowym układzie nerwowym ssaków jest neurotransmiterem w niektórych typach neuronów hamujących.

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy (CH2OH-CH2OH, etanodiol) - alkohol dwuwodorotlenowy, gęsta, bezbarwna, toksyczna ciecz o słodkawym smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie i w alkoholu etylowym.
Temperatura wrzenia: 197,5oC, temperatura topnienia: -12oC, gęstość: 1,11 g/cm3.
Glikol etylenowy otrzymywany jest przemysłowo z tlenku etylenu, etylenu lub z chloroetanolu. Stosowany jest do produkcji żywic poliestrowych i włókien syntetycznych. Wchodzi w skład płynu niezamarzającego do chłodnic silników samochodowych.

Glioksal

Glioksal (CHO-CHO, etanodial, aldehyd szczawiowy) - najprostszy dialdehyd; żółta, gęsta ciecz.
Temperatura wrzenia: 51oC, temperatura topnienia: 15oC, gęstość: 1,14 g/cm3.
Glioksal jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i w alkoholu etylowym. Otrzymuje się go przez utlenienie glikolu etylenowego lub katalityczne ozonowanie benzenu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski