E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Genom

Genom - cały materiał genetyczny zawarty w haploidalnym zestawie chromosomów, czyli takim, w którym występuje tylko 1 chromosom każdego rodzaju.
U organizmów diploidalnych, jakimi są organizmy wyższe, komórki zawierają w swoich jądrach komórkowych 2 genomy.

Genotyp

Genotyp - zestaw alleli wszystkich genów, zawartych we wszystkich chromosomach organizmu. Genotyp, w interakcji ze środowiskiem, tworzy zespół cech organizmu (fenotyp).
Każdy organizm ma unikalny genotyp (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych, które są identyczne genetycznie).

Gliceryna

Gliceryna (CH2OH-CHOH-CH2OH, glicerol, propanotriol) - alkohol trójwodorotlenowy, gęsta, oleista, bezbarwna ciecz o słodkim smaku. Temperatura wrzenia: 290oC, gęstość: 1,26 g/cm3.
Dobrze rozpuszczalna w wodzie i w alkoholach. Otrzymywana jest przez działanie mocnych zasad na tłuszcze (zmydlanie). W przemyśle, substratem do jej produkcji jest propylen.
Znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, skórzanym i farmaceutycznym. Wytwarza się z niej silny środek wybuchowy - nitroglicerynę.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski