E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Gametofit

Gametofit - pokolenie płciowe, zawierające jeden zestaw genów (haploidalne), występujące w przemianie pokoleń u roślin. Wyrasta z zarodników produkowanych przez sporofit (pokolenie bezpłciowe) i produkuje gamety (komórki płciowe).
Gametofit jest pokoleniem dominującym u mchów, wątrobowców i glewików. Ma postać zielonej plechy lub zielonej, ulistnionej łodyżki (u mchów).
U paproci, skrzypów i widłaków nie dominuje i ulega redukcji, a u roślin zalążkowych - jest silnie zredukowany i zależny od sporofitu.

Garbniki

Garbniki - związki chemiczne o dużej masie cząsteczkowej, mające charakter polifenolowy (zawierają dużo grup hydroksylowych OH). Są dobrze rozpuszczalne w wodzie, etanolu i acetonie.
Chemicznie, są to pochodne kwasu galusowego albo produkty kondensacji katechin.
W liściach herbaty występują ciekawe związki będące połączeniem kwasu galusowego i katechin.
Garbniki mają zdolność koagulowania białka, co determinuje ich właściwości ściągające, bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe. Z tego też powodu były one używane do garbowania skór (stąd ich nazwa).
Garbniki występują powszechnie u roślin dwuliściennych i nagozalążkowych. Największe ich stężenia stwierdzane są w takich częściach roślin jak: kora, korzenie, kłącza i liście.

Gastrula

Gastrula - stadium rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych, następujące po blastuli. Składa się z dwóch warstw komórek: zewnętrznej (ektodermy) i wewnętrznej (endodermy), która jest wpuklona w kierunku komórek ektodermy z utworzeniem otworu (pragęby) i zagłębienia (prajelita).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski