E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Funkcja falowa

Funkcja falowa - funkcja, która w mechanice kwantowej opisuje stan, w jakim znajduje się cząstka. Najczęściej zależy ona od współrzędnych przestrzennych albo pędu.
Wartości funkcji falowej są zespolone i noszą nazwę amplitud prawdopodobieństwa. Kwadrat modułu amplitudy, pomnożony przez dany zakres współrzędnych, wyznacza prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w tym zakresie.
Wedle interpretacji kopenhaskiej, funkcja falowa reprezentuje tylko całość naszej wiedzy i niewiedzy o stanie, w jakim jest cząstka. Trudno to jednak pogodzić z rzeczywistymi, typowo falowymi efektami, wywoływanymi przez cząstki (interferencja, dyfrakcja). To zmusza fizyków do przyjęcia interpretacji funkcji falowej jako realnego bytu. Jest to wielki problem mechaniki kwantowej: fala czy cząstka?

Galaktyka

Galaktyka - ogromne skupisko gwiazd, ciemnej materii, pyłu i gazu międzygwiazdowego, związanych ze sobą przez siłę grawitacyjną. Układ ten kręci się wokół swojego środka masy.
Galaktyki zawierają od 10 milionów do 1000 miliardów gwiazd i są oddzielone od siebie niemal pustymi przestrzeniami i odległościami rzędu milionów lub setek tysięcy lat świetlnych.
Istnieje 5 głównych typów galaktyk: spiralna, spiralna z poprzeczką (nasza galaktyka taka jest), eliptyczna, soczewkowata i nieregularna.
Przykłady galaktyk: Droga Mleczna (galaktyka, w której żyjemy), galaktyka Andromedy, galaktyka Trójkąta, galaktyka Sombrero.

Gameta

Gameta - komórka rozrodcza, niosąca połowę materiału genetycznego osobnika rodzicielskiego. Łączy się ona z gametą pochodzącą od innej płci w procesie zapłodnienia, z wytworzeniem zygoty, która ma cały materiał genetyczny potrzebny do rozwinięcia się organizmu potomnego.
U roślin i zwierząt gameta żeńska (komórka jajowa) jest duża i nieruchliwa, a gameta męska (plemnik) - mała i zazwyczaj ruchliwa.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski