E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Foton

Foton - cząstka elementarna z rodziny bozonów, kwant pola elektromagnetycznego. Nie ma masy spoczynkowej, ani ładunku, a jej spin ma wartość 1. Porusza się zawsze z maksymalną możliwą prędkością c (tzw. prędkość światła).
Promieniowanie: gamma, rentgenowskie, ultrafioletowe, podczerwone, mikrofalowe, radiowe, a także światło widzialne, składają się z fotonów (o różnej energii dla każdego typu promieniowania).
Fotony są także nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych.

Fotooddychanie

Fotooddychanie (fotorespiracja) - proces zachodzący częściowo w chloroplastach, częściowo w mitochondriach i w peroksysomach komórek roślinnych, przy wysokim stężeniu tlenu, a niskim stężeniu dwutlenku węgla.
Następuje w nim zużycie tlenu (łączy się on z cząsteczką rybulozo-1,5-bisfosforanu) i wydzielanie dwutlenku węgla. Przypomina to zwykłe, mitochondrialne oddychanie komórkowe, lecz jest zupełnie niezależnym procesem, pochłaniającym, a nie tworzącym nośniki energii chemicznej (ATP).

Fulereny

Fulereny - cząstki o parzystej liczbie atomów węgla (np. 28, 44, 58, 60, 70, 240, 960). Atomy te układają się w przestrzeni w puste w środku bryły, złożone z pięciokątów i sześciokątów, na kształt piłek futbolowych. Najbardziej stabilny i powszechny jest fuleren C60.
Fulereny są jedną z odmian alotropowych węgla (obok diamentu i grafitu). Dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych.
Stosuje się je w smarach i układach katalitycznych. Odkryto u nich właściwości półprzewodzące i nadprzewodzące.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski