E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Fitochrom

Fitochrom - białko połączone z cząsteczką niebieskozielonego barwnika, pochłaniającego głównie światło czerwone. Występuje u roślin wyższych i ma kluczowe znaczenie w indukcji kiełkowania i kwitnienia oraz regulacji cyklu dobowego.

Formaldehyd

Formaldehyd (HCHO, aldehyd mrówkowy, metanal) - najprostszy aldehyd, gaz o specyficznej, nieprzyjemnej woni. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; jego 40% roztwór wodny to tzw. formalina.
Jego cząsteczki łatwo polimeryzują z utworzeniem stałego paraformaldehydu.
Otrzymywany jest przez katalityczne utlenienie alkoholu metylowego.
Formaldehyd stosuje się do produkcji żywic, barwników, jako środek odkażający i środek konserwujący preparaty anatomiczne (roztwory formaliny).

Fosgen

Fosgen (COCl2, tlenochlorek węgla, chlorek karbonylu, chlorek kwasu węglowego) - duszący, bezbarwny, silnie toksyczny gaz o zapachu gnijącej trawy. Otrzymywany jest z tlenku węgla (CO) i chloru (Cl2) przy obecności światła i węgla aktywnego jako katalizatorów.
Ze względu na swoją wysoką toksyczność, był używany podczas Pierwszej Wojny Światowej jako broń chemiczna (gaz bojowy).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski