E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Fenoloftaleina

Fenoloftaleina - skomplikowany związek organiczny. Ma postać bezbarwnych kryształów nierozpuszczalnych w wodzie, dobrze rozpuszczalnych w alkoholu etylowym.
Jej 1% roztwór w etanolu stosowany jest w laboratoriach jako wskaźnik zasadowego pH w zakresie 8,3-10, w którym zmienia on barwę na czerwoną.
Fenoloftaleina używana jest też w lecznictwie jako środek przeczyszczający.

Fenotyp

Fenotyp - zespół wszystkich cech danego organizmu (morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych, molekularnych i behawioralnych). Wykształcają się one w danym środowisku, w wyniku interakcji czynników tego środowiska z zestawem wszystkich genów tego organizmu.

Fermion

Fermion - cząstka o spinie połówkowym (np. 1/2, 3/2). Charakterystyczną cechą fermionów jest możliwość zajęcia tego samego stanu energetyczno-spinowego tylko przez 1 z nich (tzw. zakaz Pauliego).
Fermionami są cząstki elementarne: kwarki, elektrony i neutrina, które budują obiekty materialne świata. Do fermionów zaliczamy także cząstki złożone, np. proton, neutron, jądro atomu węgla C-13, atom helu-3.
Nazwa "fermion" powstała na cześć znanego włoskiego fizyka Enrico Fermiego.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski