E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Eutrofizacja

Eutrofizacja - zjawisko nadmiernego nagromadzenia substancji organicznych w środowisku wodnym. Następuje w wyniku częstego zrzucania do tego środowiska ścieków, gnojówki lub nawozów sztucznych, bogatych w fosfor i azot.
Nadmierne użyźnienie powoduje zakwity sinic i glonów, akumulację toksyn wydzielanych przez sinice, wydzielanie się siarkowodoru i wyczerpanie zasobów tlenu. Różnorodność organizmów wyższych w takim środowisku zanika.

Ewisceracja

Ewisceracja - zjawisko obserwowane u strzykw. Polega na wyrzuceniu części narządów wewnętrznych w odpowiedzi na atak drapieżnika lub spontanicznie (celem ich odnowienia). Regeneracja następuje w ciągu kilku dni.

Fenol

Fenol (C6H5OH, hydroksybenzen) - najprostszy związek w grupie fenoli (hydroksyzwiązków aromatycznych). Bezbarwne, różowiejące na powietrzu kryształy, o charakterystycznym, ostrym zapachu.
Rozpuszczalność w wodzie - umiarkowana, w rozpuszczalnikach organicznych - bardzo dobra.
Fenol ma właściwości kwasowe; z mocnymi zasadami tworzy sole - fenolany. Otrzymuje się go ze smoły węglowej, z kwasu benzenosulfonowego lub przez hydrolizę chlorobenzenu.
Jest stosowany do produkcji barwników, leków, środków wybuchowych, detergentów i herbicydów. Dawniej, jego roztwór wodny - kwas karbolowy - służył do dezynfekcji pomieszczeń.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski