E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Etylen

Etylen (C2H4, eten) - najprostszy węglowodór z grupy alkenów. Bezbarwny gaz, dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.
Przemysłowo otrzymuje się go z ropy naftowej, w laboratorium - przez odwodnienie alkoholu etylowego gorącym kwasem siarkowym.
Znalazł zastosowanie do produkcji tworzywa sztucznego - polietylenu, a także etanolu i glikolu etylenowego.
Eten jest jednym z hormonów roślinnych. Przyspiesza dojrzewanie owoców.

Eukarionty

Eukarionty (jądrowce) - wspólna nazwa obszernej grupy organizmów jedno- lub wielokomórkowych, których wspólną cechą jest posiadanie komórek o średnim rozmiarze liniowym około 10 mikrometrów. Zawierają one materiał genetyczny w wydzielonym obszarze na terenie cytoplazmy, zwanym jądrem komórkowym. Jest ono otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową.
Cytoplazma zawiera również inne, charakterystyczne organella: retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, mitochondria i chloroplasty (u roślin i pierwotniaków roślinnych).
Charakterystyczną cechą eukariontów jest również posiadanie genów nieciągłych, złożonych z sekwencji kodujących (egzonów), przerywanych sekwencjami niekodującymi (intronami).
Do eukariontów wliczamy: rośliny, zwierzęta, grzyby i pierwotniaki.

Eutelia

Eutelia - zjawisko stałej liczby komórek budujących ciało dorosłego osobnika (wyłączając gamety). Liczba ta jest charakterystyczna dla danego gatunku.
Eutelia występuje u nicieni i wrotków.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski