E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Etan

Etan (C2H6) - węglowodór z grupy alkanów, bezbarwny, bezwonny gaz, cięższy od powietrza. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie.
Otrzymywany jest przez uwodornienie etylenu lub acetylenu.
Jest jednym ze składników gazu ziemnego. Służy do produkcji tworzywa sztucznego - polietylenu na skalę przemysłową.

Etanol

Etanol (C2H5OH, alkohol etylowy) - bezbarwna ciecz o specyficznym zapachu i ostrym smaku. Bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Temperatura wrzenia: 78,4oC, gęstość: 0,79 g/cm3.
Etanol otrzymywany jest przez uwodnienie etylenu lub w wyniku fermentacji alkoholowej, przeprowadzanej przez drożdże na cukrach pochodzenia roślinnego.
Znalazł zastosowanie w syntezach przemysłowych (produkcja eteru dietylowego i estrów etylowych), jako środek odkażający, paliwo, a także jako kluczowy składnik wódek, win i piw.

Eter dietylowy

Eter dietylowy (C2H5OC2H5, eter etylowy) - bezbarwna ciecz o dość miłym zapachu. Jest bardzo łatwopalna i lotna. Temperatura wrzenia: 34,6oC, gęstość: 0,71 g/cm3.
Otrzymywanie: przez dehydratację etanolu przy udziale kwasu siarkowego.
Zastosowanie: jako rozpuszczalnik w ekstrakcjach i jako substrat w syntezach przemysłowych. Dawniej używany był do narkozy.
W obecności tlenu i światła eter etylowy tworzy wybuchowe nadtlenki. Dlatego przechowuje się go w ciemnych butelkach.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski