E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Elektron

Elektron - trwała cząstka elementarna o ładunku elektrycznym równym około
-1,6 x 10-19 kulomba, o masie około 9,1 x 10-31 kilograma i o spinie 1/2.
Należy do podrodziny leptonów i wraz z kwarkami - do rodziny fermionów - cząstek o spinie połówkowym.
Elektron został odkryty w 1897 roku przez J.J. Thomsona podczas analizy promieniowania katodowego. Elektrony stanowią integralny składnik każdego atomu; zapełniają orbitale wokół jąder atomowych.

Endemit

Endemit - określenie gatunku, który występuje naturalnie tylko na ograniczonym obszarze, a poza nim - nigdzie indziej na świecie.
Przykłady: pszonak pieniński (endemit Pienin), urdzik karpacki (endemit Karpat Zachodnich), gatunki z rodzaju kiwi (endemity Nowej Zelandii).

Endocytoza

Endocytoza - rodzaj transportu substancji z przestrzeni pozakomórkowej do komórki. Przebiega przez wpuklenie błony komórkowej i zamknięcie porcji danej substancji w pęcherzyku, który przechodzi na teren komórki.
Jeśli transportowaną substancją jest ciecz - to mamy do czynienia z pinocytozą, a jeśli porcja substancji stałej - to proces taki nazywamy fagocytozą.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski