E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Efekt tunelowy

Efekt tunelowy - przenikanie cząstki przez barierę o potencjale (V) większym niż energia cząstki (E). Zjawisko to wydaje się być niemożliwe, bo cząstka nie ma wystarczającej energii, by "przeskoczyć" barierę.
Wyjaśnienie kwantowe efektu tunelowego jest następujące: cząstka przed barierą reprezentowana jest przez sinusoidalną funkcję falową. Wewnątrz bariery nie znika ona, lecz wskutek zmiany znaku energii cząstki na ujemny (E-V<0) ma postać zaniku wykładniczego, który po drugiej stronie bariery znów przechodzi w postać sinusoidalną, ale o mniejszej amplitudzie.
Efekt tunelowy umożliwia emisję promieniowania alfa przez niektóre jądra atomowe i fuzję jąder wodoru na Słońcu wbrew ich odpychaniu.

Efekt Tyndalla

Efekt Tyndalla - efekt rozproszenia światła przez roztwór koloidalny (który jest rozproszoną fazą gazową, ciekłą lub stałą w gazie lub cieczy). Efekt przejawia się wyraźnie widocznym w koloidzie stożkiem świetlnym.
Po raz pierwszy opisał go irlandzki badacz - John Tyndall w 1859 roku.

Egzocytoza

Egzocytoza - proces uwalniania przez komórki eukariotyczne wytworzonych przez nie hormonów, neurotransmiterów, enzymów lub zbędnych produktów metabolizmu do przestrzeni pozakomórkowej.
Substancje te znajdują się w pęcherzykach, które zlewają się z błoną komórkową od wewnątrz i uwalniają swoją zawartość.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski