E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany - efekt podnoszenia się średniej temperatury atmosfery planety wskutek obecności w niej gazów cieplarnianych, które wydajnie chłoną promieniowanie podczerwone ze Słońca i zamieniają je na ruchy cieplne cząsteczek atmosfery.
Efekt cieplarniany występuje naturalnie i odpowiada za to, że średnia temperatura atmosfery Ziemi wynosi 14,5oC i jest o około 30o wyższa niż byłaby bez efektu.
Problem pojawia się wtedy, gdy zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze wzrośnie za bardzo wskutek działalności gospodarczej człowieka. Wtedy następuje gwałtowne ocieplenie klimatu, tzw. globalne ocieplenie, które ma wiele negatywnych konsekwencji.
Przykłady gazów cieplarnianych: para wodna, dwutlenek węgla, metan, freony, tlenek węgla, podtlenek azotu. Wkład w globalne ocieplenie mają także drobiny sadzy.

Efekt Hawkinga

Efekt Hawkinga - hipotetyczny efekt parowania (utarty masy) czarnej dziury, wskutek powstawania po zewnętrznej stronie jej horyzontu zdarzeń par cząstka-antycząstka, kosztem energii pola grawitacyjnego.
Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo tego, że jedna z cząstek pary wpadnie do czarnej dziury, a druga uleci w przestrzeń kosmiczną, unosząc masę (tzw. promieniowanie Hawkinga).
Postuluje się, że efekt ten ma tym większe natężenie, im mniejszą masę ma czarna dziura.

Efekt hormetyczny

Efekt hormetyczny - efekt zwiększenia siły i żywotności organizmu przez stymulowanie go niskimi dawkami czynników destrukcyjnych (toksyny, promieniowanie jonizujące).
Efekt tłumaczy się mobilizacją mechanizmów naprawczych i detoksyfikacyjnych w organizmie do tego poziomu, który niweluje działanie złych czynników, a przy okazji neutralizuje szkody, które występują normalnie w każdym organizmie.
Przykład: wybujały rozwój przyrody w pasie naokoło elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski