E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Echolokacja

Echolokacja - zjawisko namierzania przez zwierzę zdobyczy lub orientowania się w przeszkodach terenu dzięki emitowaniu fali ultradźwiękowej i rejestrowaniu parametrów fali odbitej. Sposób ten, w warunkach słabego oświetlenia, zastępuje postrzeganie wzrokowe.
Korzystają z niego nietoperze i walenie.

Efekt Bohma-Aharonova

Efekt Bohma-Aharonova - efekt zmiany obrazu interferencyjnego fal cząstki, która przebiega obok źródła pola magnetycznego (solenoidu), przez obszar, gdzie tego pola nie ma.
Jest to paradoks. Widać, że coś na cząstkę oddziałuje, ale pola tam nie ma. Okazuje się, że inne pole, związane matematycznie z polem magnetycznym, ma tam niezerowe wartości. Jest to tzw. potencjał wektorowy. Na podstawie obserwowanego efektu fizycy przyznają, że to pole jest realnym bytem.

Efekt Casimira

Efekt Casimira - efekt przyciągania się dwóch nienaładowanych płyt, wykonanych z przewodnika. Jego istnienie zostało potwierdzone eksperymentalnie.
Przewidywania teoretycznego dokonał w 1948 roku holenderski fizyk - H. Casimir.
Efekt jest paradoksalny. Płyty nienaładowane nie powinny się przyciągać (pomijamy tu grawitację).
Wyjaśnienie: po zewnętrznych stronach płyt powstają wirtualne cząstki wskutek fluktuacji kwantowych próżni. Między płytami one też powstają, ale z pewnym ograniczeniem. Ich długości fal (lub wielokrotności) muszą mieścić się całkowicie na odcinku między płytami, w przeciwnym wypadku następuje tłumienie. Tylko niektóre cząstki spełniają ten warunek.
Ciśnienie cząstek z zewnątrz przeważa nad ciśnieniem podgrupy cząstek wewnątrz. Następuje przyciąganie. Efekt jest bardzo nikły, obserwowalny tylko za pomocą czułej aparatury.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski