E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dystans ucieczki

Dystans ucieczki - minimalna odległość, na jaką może zbliżyć się do zwierzęcia drapieżnik lub człowiek, nie wywołując jego ucieczki. Jest ona mniejsza u zwierząt żyjących w pobliżu siedzib ludzkich, a większa u zwierząt zupełnie dzikich.
Średni dystans ucieczki jest cechą charakterystyczną danego gatunku, choć pojedyncze osobniki mogą się nim różnić.
Wielkość ta nie jest przez cały rok taka sama; na ogół zmniejsza swoją wartość w mroźne zimy i w okresie godów, a zwiększa - w okresie opieki nad potomstwem.

Dziedziczenie pozajądrowe

Dziedziczenie pozajądrowe (cytoplazmatyczne) - dziedziczenie genów znajdujących się poza jądrem komórkowym, na kolistych cząsteczkach DNA zawartych w mitochondriach i chloroplastach.
Te ostatnie to organella komórkowe występujące na terenie cytoplazmy. Dziedziczenie pozajądrowe zwane jest czasem matczynym, gdyż potomstwo otrzymuje mitochondrialny DNA i chloroplastowy DNA (u roślin) zazwyczaj od matek (osobników żeńskich). Wyjątkiem są drzewa szpilkowe, u których stwierdzono dziedziczenie pozajądrowe przez gamety męskie.

Dźwięk

Dźwięk - odbierane przez zmysł słuchu zaburzenie gęstości i ciśnienia cząsteczek, rozchodzące się w ośrodku sprężystym (tzw. fala akustyczna).
Dla człowieka słyszalne są częstotliwości drgań fali w zakresie 16 herców - 20 000 herców.
Prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w powietrzu to tzw. prędkość dźwięku. Wynosi ona około 340 metrów na sekundę czyli 1225 kilometrów na godzinę.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski