E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) - bezbarwny, bezwonny, cięższy od powietrza gaz. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie z utworzeniem kwasu węglowego (woda gazowana ma kwaśny smak).
Otrzymuje się go przez prażenie węglanu wapnia lub przez działanie mocnymi kwasami na węglany.
Jest to jeden z dwóch najważniejszych gazów cieplarnianych (obok metanu). Jego zawartość w atmosferze ziemskiej wzrosła wskutek spalania kopalin z 0,028% w epoce przedprzemysłowej do 0,039% obecnie.
Dwutlenek węgla znalazł zastosowanie jako składnik napojów gazowanych, a w postaci stałej (tzw. suchy lód) - jako chłodziwo.

Dyfrakcja

Dyfrakcja (ugięcie) - zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się fali na szczelinie lub w pobliżu krawędzi obiektu materialnego. Za szczeliną lub krawędzią fala rozchodzi się promieniście i obserwowane są efekty interferencyjne.
Dyfrakcja dotyczy fal na wodzie, fal dźwiękowych, fal elektromagnetycznych i postulowanych przez mechanikę kwantową fal materii.

Dyfuzja

Dyfuzja - samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek danej substancji w ośrodku materialnym (stałym, ciekłym lub gazowym) wskutek ich swobodnego błądzenia i zderzania się ze sobą lub z atomami lub cząsteczkami ośrodka.
Dyfuzja doprowadza z czasem do równomiernego rozprowadzenia substancji po całej przestrzeni ośrodka i jest to stan nieodwracalny i maksymalnie nieuporządkowany (maksimum entropii).
Przykłady dyfuzji: rozprzestrzenianie się w powietrzu zapachu w bezwietrzną pogodę, rozprzestrzenianie się w szklance wody "koloru" z torebki zaparzanej herbaty.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski