E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dostosowanie

Dostosowanie (fitness) - zdolność organizmu do radzenia sobie z wymogami środowiska. Wynika ona z posiadania przez organizm lepiej lub gorzej rozwiniętych cech przystosowawczych (adaptacji).
Miarą dostosowania jest liczba potomstwa pozostawionego przez danego osobnika, które dożyło wieku rozrodczego.

Doświadczenie Davissona-Germera

Doświadczenie Davissona-Germera - eksperyment przeprowadzony w 1927 roku przez dwóch amerykańskich fizyków: C. Davissona i L. Germera. Kierowali oni wiązkę elektronów na monokryształ niklu. Elektrony rozpraszały się na nim i trafiały na ekran.
Okazało się, że obraz na ekranie układał się w prążki interferencyjne.
Zostało to zinterpretowane jako dowód na falowe właściwości materii. Fale elektronów odbijają się od atomów niklu i pod pewnymi kątami wzmacniają się na ekranie (np. grzbiet trafia na grzbiet), a pod innymi - wygaszają (grzbiet trafia na dolinę). To tworzy wzór czarnych i białych pasków.

Doświadczenie Michelsona-Morleya

Doświadczenie Michelsona-Morleya - doświadczenie przeprowadzone w 1887 roku przez dwóch amerykańskich fizyków: A. Michelsona i E. Morleya. Miało ono wykazać istnienie stałego ośrodka - eteru, w którym porusza się światło, przez stwierdzenie innej wartości prędkości światła dla Ziemi, w kierunku jej ruchu względem eteru.
Doświadczenie dało wynik negatywny. Prędkość światła testowana w laboratorium, za pomocą specjalnego interferometru, była stała, bez względu na kąty jego ustawienia.
W następstwie tego doświadczenia przyjęto nieintuicyjny wniosek, że prędkość światła ma taką samą wartość w każdym układzie odniesienia, a istnienie eteru zakwestionowano.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski