E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dobór sztuczny

Dobór sztuczny - zwiększanie częstości organizmów o pożądanej przez hodowcę cesze przez selektywne ich rozmnażanie. Osobniki takie są dobrze dostosowane do wymogów ludzi, ale zazwyczaj nie są dostosowane do środowiska naturalnego.
Efektem doboru sztucznego są wszystkie zwierzęta hodowlane, np. bardzo mleczne krowy lub koty bez sierści.

Dobór zależny od częstości

Dobór zależny od częstości - zróżnicowanie przeżywalności i/lub rozrodczości osobnika z daną cechą w zależności od częstości występowania tej cechy w populacji.
Przykład: większe korzyści altruisty w populacji altruistów niż w populacji, w której przeważają egoiści.

Dopamina

Dopamina - amina będąca pochodną aminokwasu - fenyloalaniny. Jest produkowana i uwalniana przez niektóre grupy neuronów ośrodkowego układu nerwowego. Jest jednym z neuroprzekaźników - substancji chemicznych, które przekazują sygnał między neuronami.
Bierze udział w automatycznej koordynacji pracy mięśni i regulacji ich napięcia. Współodpowiada za powstawanie negatywnych i pozytywnych emocji i wyższe czynności psychiczne. Reguluje wydzielanie takich hormonów jak prolaktyna i gonadotropiny.
Uszkodzenie grupy neuronów mózgu o nazwie: istota czarna jest przyczyną choroby Parkinsona. Objawy tej choroby łagodzone są przez podawanie prekursora dopaminy
(L-dopa), który potrafi przenikać przez barierę krew-mózg.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski