E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dobór płciowy

Dobór płciowy - zróżnicowana rozrodczość osobników wynikająca ze zróżnicowanej preferencji ich cech przez potencjalnego partnera płciowego (zwykle samice preferują jakieś cechy samców).
Cechy preferowane zazwyczaj nie są przypadkowe ale, przez "obciążenie" osobnika, świadczą o jego dobrej kondycji jako całości (osobnik ma się dobrze, mimo, że ma utrudniającą mu życie cechę, więc jest to silny osobnik).
Przykład: samice jaskółki dymówki preferują samce o bardzo długich ogonach.

Dobór rozrywający

Dobór rozrywający - jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, polegający na największej przeżywalności i/lub rozrodczości takich osobników, które mają cechy skrajne, odbiegające od średniej dla danej populacji. Zachodzi w środowiskach niejednorodnych.
Przykład: zwiększenie częstości ciemno ubarwionych wiewiórek w lasach świerkowych i jasno ubarwionych - w lasach liściastych Finlandii.

Dobór stabilizujący

Dobór stabilizujący - jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, polegający na największej przeżywalności i/lub rozrodczości takich osobników, które mają cechy średnie dla danej populacji. Zachodzi w środowiskach stabilnych.
Przykład: przewaga myszy o szarym ubarwieniu, niska przeżywalność myszy o barwie białej lub czarnej.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski