E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dinozaury

Dinozaury - grupa gadów, która panowała na Ziemi od środkowego triasu (225 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu). Wymarła prawie całkowicie po uderzeniu w Ziemię ogromnego meteoru, co skutkowało gwałtownymi zmianami klimatycznymi. Jedynymi potomkami gadów, którzy istnieją po dziś dzień, są ptaki.
Charakterystycznymi cechami dinozaurów są: pionowe ustawienie kończyn i dodatkowy otwór przedoczodołowy w czaszce. Były one najprawdopodobniej stałocieplne.
Dinozaury dzielą się na 2 grupy: gadziomiednicze (np. tyranozaury, zauropody) i ptasiomiednicze (np. stegozaury, ceratopsy).
Przykładowi przedstawiciele: tarbozaur, tyranozaur, diplodok, nemegtozaur, triceratops, prenocefal, saichania.

Dioksyny

Dioksyny - wysoce toksyczne związki organiczne, będące chlorowymi pochodnymi dwóch pierścieni benzenowych, połączonych dwoma mostkami tlenowymi. Najbardziej toksyczna jest dioksyna o nazwie TCDD.
U człowieka, objawami zatrucia są: trądzik chlorowy (taki jak u prezydenta Juszczenki), bóle mięśni, stawów i zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego.
Dioksyny powstają w niewielkich ilościach przy spalaniu materii organicznej w obecności soli (np. pożary lasów, spalanie śmieci).

Diploidalność

Diploidalność - posiadanie przez komórki organizmu dwóch kopii każdego chromosomu (wyjątek stanowią chromosomy płciowe, które mogą być różne, np. XY u mężczyzn).
Dwie kopie chromosomu to dwie kopie każdego genu, który on niesie. Ściślej mówiąc, te dwie kopie mogą się nieznacznie od siebie różnić i być różnymi allelami danego genu (u heterozygot) lub być identyczne (u homozygot).
Większość zwierząt i roślin jest diploidalna. Zwierzęta i rośliny zaawansowane ewolucyjnie (rośliny kwiatowe, ptaki, ssaki) są diploidalne zawsze.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski