E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Diamagnetyzm

Diamagnetyzm - zjawisko występujące we wszystkich substancjach. Zewnętrzne pole magnetyczne indukuje w atomach danego materiału mikroprądy, które są źródłem pól magnetycznych, skierowanych przeciwnie do zewnętrznego (osłabiających to pole).
W przypadku niektórych materiałów, zjawisko diamagnetyzmu jest przysłaniane przez znacznie silniejszy i przeciwny efekt paramagnetyczny lub ferromagnetyczny.
Typowymi diamagnetykami są np.: gazy szlachetne, azot, bizmut, fosfor, cynk, krzem i woda.

Diament

Diament - forma istnienia węgla (tzw. odmiana alotropowa). Bezbarwne, przezroczyste kryształy o gęstości 3,51 g/cm3. Jest to najtwardsza substancja świata.
Zawdzięcza swoje właściwości specyficznemu ułożeniu atomów węgla w swojej sieci krystalicznej. Każdy atom wiąże się z czterema innymi atomami, położonymi w wierzchołkach czworościanu foremnego.
Zastosowanie: do wyrobu twardościomierzy, narzędzi skrawających i materiałów ściernych oraz w jubilerstwie - jako kamień szlachetny, z którego szlifuje się brylanty.

Dielektryk

Dielektryk - materiał, który bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny. Jest tzw. izolator elektryczny.
Zewnętrzne pole elektryczne, przyłożone do dielektryka, powoduje w nim rozsunięcie ładunków (plus i minus) atomów, z utworzeniem dipoli. Są one źródłem pola elektrycznego, które przeciwdziała, osłabia pole zewnętrzne.
Przykłady dielektryków: gazy szlachetne, azot, tlen, drewno, papier, guma, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski