E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Cząstka elementarna

Cząstka elementarna - najmniejszy, odrębny i niepodzielny element składowy świata materialnego. Cząstki elementarne mogą różnić się od siebie masą, wartością ładunku, spinem, brakiem lub rodzajem koloru (rozumianego jako ładunek oddziaływań silnych) i czasem życia.
Cząstki elementarne dzielą się na fermiony (o spinie połówkowym) i bozony (o spinie całkowitym).
Fermiony tworzą obiekty materialne, a bozony są nośnikami oddziaływań pomiędzy fermionami.
Istnieją 3 rodziny fermionów: (elektron, neutrino elektronowe, kwark górny, kwark dolny) - (mion, neutrino mionowe, kwark powabny, kwark dziwny) - (taon, neutrino taonowe, kwark wysoki, kwark niski).
Materia zawiera właściwie tylko cząstki z rodziny pierwszej, bo tylko one są stabilne.
Istnieje też 12 bozonów: foton (nośnik oddziaływania elektromagnetycznego), cząstki W+, W- i Z0 (nośniki oddziaływania słabego) oraz 8 gluonów (nośniki oddziaływania silnego). W sferze hipotez jest istnienie grawitonu - nośnika oddziaływania grawitacyjnego.

Cząstka Higgsa

Cząstka Higgsa (bozon skalarny Higgsa) - hipotetyczna cząstka elementarna - kwant pola Higgsa. Jest ono bardzo ważne, gdyż postuluje się, że spontaniczne złamanie symetrii tego pola w oddziaływaniu z polami kwantowymi cząstek elementarnych odpowiada za nabywanie przez nie masy (tzw. mechanizm Higgsa).
Bozon Higgsa zyskał nazwę: boska cząstka, gdyż jasne jest, że jej istnienie jest jedynym, wedle współczesnej wiedzy, wyjaśnieniem skąd bierze się masa elementarnych cząstek materii. Najprawdopodobniej stwierdzono istnienie bozonu Higgsa w CERN-ie w lipcu 2012 roku.

Cząstki wirtualne

Cząstki wirtualne - cząstki, które nie podlegają obserwacji, a o ich istnieniu wiemy dzięki efektom ich działania, np. przenoszeniu oddziaływań między cząstkami materii lub polaryzacji próżni przez fluktuacje par cząstka-antycząstka.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski