E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Czas

Czas - parametr, który zmienia się (jego wartość rośnie) wraz z jakimikolwiek zmianami w układach fizycznych Wszechświata, wywoływanymi przez podstawowe oddziaływania natury.
Zmiany cykliczne w układach fizycznych mogą zostać wykorzystane do odmierzania czasu.
Według fizyków-pozytywistów, upływ czasu w każdym układzie odniesienia wyznaczany jest przez pomiar i tylko taki czas istnieje i ma sens. Jego upływ jest różny dla różnych obserwatorów.
Niewykluczone, że istnieje też czas globalny, związany ze wzrostem promienia rozszerzającego się Wszechświata, który dla różnych obserwatorów i układów odniesienia rośnie tak samo.
Nie jest znany sposób precyzyjnego mierzenia czasu globalnego. Jego upływ, od początku Wszechświata, szacuje się na około 13,7 miliarda lat.

Czas Plancka

Czas Plancka - przypuszczalnie najmniejszy możliwy upływ czasu. Znaczy to, że jeśli czas upływa skokowo, to jest to kwant czasu, z którego wielokrotności składają się wszystkie większe okresy czasu.
Wartość czasu Plancka to około 5,4 x 10-44 sekundy. Oblicza się ją mnożąc stałą Plancka (h) przez stałą grawitacyjną (G), dzieląc to przez dwa pi razy prędkość światła (c) do potęgi piątej. Na końcu, z całego tego ułamka wyciąga się pierwiastek.

Czasoprzestrzeń

Czasoprzestrzeń - przestrzeń 4-wymiarowa w teorii względności, która unifikuje 3 wymiary przestrzenne i 1 czasowy. Zdarzenie w takiej przestrzeni ma 4 współrzędne (czas + 3 przestrzenne). Obserwator w każdym odrębnym układzie odniesienia (układzie współrzędnych) może stwierdzać inne współrzędne danego zdarzenia.
Współrzędne jednego obserwatora można obliczyć ze współrzędnych drugiego za pomocą tzw. transformacji Lorentza. Współrzędna czasowa jednego zależy od czasowej i przestrzennych drugiego, przestrzenna - także od czasowej i przestrzennych drugiego.
Czas i przestrzeń zatem "mieszają się" matematycznie, co pozwoliło H. Minkowskiemu wprowadzić koncepcję czasoprzestrzeni.
Jest to jednak ciekawostka matematyczna, choć bardzo porządkująca i użyteczna rachunkowo. Fizycznie, wymiary przestrzenne i wymiar czasowy pozostają niewątpliwie czymś odrębnym.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski