E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne - siła, z jaką słup powietrza działa na znajdującą się pod nim powierzchnię podzielona przez wartość tej powierzchni. Może ono wahać się co do wartości w zależności od wysokości nad poziomem morza, a także od tego, czy mamy do czynienia ze strefą wyżową czy niżową.
Przyjmuje się, że średnie ciśnienie atmosfery ziemskiej na poziomie morza to 1013,25 hektopaskali. Jest to wartość równoważna 1 atmosferze i 760 milimetrom słupka rtęci (760 mm Hg).

Cudzożywność

Cudzożywność (heterotrofia) - pobieranie przez organizm organicznych związków pokarmowych od innych organizmów.
Heterotrofy nie potrafią wyprodukować sobie pokarmu z prostych związków nieorganicznych (nie przeprowadzają fotosyntezy ani chemosyntezy).
Heterotrofami są: zwierzęta, grzyby, pierwotniaki zwierzęce, bakterie pasożytnicze i saprofityczne oraz rośliny pasożytnicze (np. łuskiewnik różowy, kanianki, zarazy).

Cytozyna

Cytozyna (2-oksy-4-aminopirymidyna, C) - zasada azotowa, pirymidynowa, jedna z 4 zasad azotowych wchodzących w skład DNA i RNA.
Odpowiadającą jej zasadą (komplementarną) na drugiej nici DNA jest guanina (G). Oddziałuje z nią za pomocą 3 wiązań wodorowych.


 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski